II Edycja Pucharu Stargardu HallowInO 2015
Dodane przez wojo1w dnia Październik 18 2015 14:41:43
30 października 2015 roku odbędzie się II Edycja Pucharu Stargardu HallowInO 2015

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału.

Zapraszamy Organizatorzy
Treść rozszerzona
Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Kolejowy PTTK im. Eugeniusza Góreckiego
STARGARDZKI KLUB ORIENTACJI
15 POŁUDNIK
w Stargardzie Szczecińskim
Rajd na Orientację „HallowInO 2015”
Stargard Szczeciński
30 października 2015r.


CELEM RAJDU JEST:
- popularyzacja turystycznych oraz sportowych imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku,
- wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację,
- praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
- ukazanie uczestnikom problemów związanych ze stanem i ochroną środowiska w naszej okolicy.

TEREN I MIEJSCE RAJDU
Rajd odbędzie się 30 października 2015 r. w Stargardzie Szczecińskim na terenach miejskich parków.

START I MIEJSCE ZBIÓRKI UCZESTNIKÓW: Parking przy Bramie Pyrzyckiej.

ORGANIZATORZY :
- Stargardzki Klub Orientacji 15 POŁUDNIK w Stargardzie Szczecińskim,
- Urząd Miasta w Stargardzie Szczecińskim,
- Oddział Kolejowy PTTK im. Eugeniusza Góreckiego w Stargardzie Szczecińskim.

WPISOWE : IMPREZA BEZPŁATNA

FORMA I KATEGORIE STARTOWE:
Impreza organizowana jest w formie wieczornej. Uczestnicy niniejszego rajdu startują na jednym etapie z podziałem na trasy i kategorie:

- TD dzieci do lat 13 (zespoły 2-3 osobowe),
- TM młodzież od 14 do 16 lat (zespoły 1-2 osobowe),
- TO OPEN od 17 do … (zespoły 1-2 osobowe).

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia należy dokonać podając: kategorie, imiona i nazwiska uczestników, klub/szkołę, imię i nazwisko opiekuna i wysyłając na adres email: kontakt@15poludnik.pl* w terminie do 28.10.2015 r. do godziny 18:00 (zgłoszenia po terminie nie gwarantują kompletu świadczeń startowych).

* UWAGA: W związku z ogromną liczbą spamu jaki otrzymujemy na naszego maila prosimy o tytułowanie wiadomości: „RAJD” lub o wysłanie sms-a z informacją o zgłoszeniu na nr: 509 828 826.

ORGANIZATOR ZAPEWNIA:
- dyplomy dla najlepszych zespołów w każdej z kategorii ,
- komplet map i materiałów startowych,
- potwierdzenie punktów do Odznaki InO (2 pkt.),

RAMOWY PROGRAM RAJDU:
ok. 18.00 otwarcie Rajdu, oraz losowanie kolejności startu w poszczególnych trasach, start wszystkich kategorii,
ok. 20.00 zamknięcie mety,
ok. godziny 20.30 zakończenie i podsumowanie rajdu.
Pełne wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.15poludnik.pl w dniu 05.11.2015r.

PROSIMY UCZESTNIKÓW O ZABRANIE OŚWIETLENIA !!!

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane i poniesione przez uczestników. Wszyscy zobowiązani są przestrzegać Kartę Turysty, przepisy ppoż., kodeksu drogowego oraz uczciwego współzawodnictwa. Osoby nieletnie przybywają na start pod opieką opiekuna lub za zgodą rodziców (prawnych opiekunów). Zaleca się posiadanie dokumentu tożsamości, telefonów komórkowych, dobrego humoru. Organizator ma prawo do przeniesienia uczestnika do wyższej kategorii ze względu na jego umiejętności.