Jesionki Regulamin
Dodane przez Admin dnia Styczeń 06 2011 13:04:44
REGULAMIN
Rajdu na Orientację
„JESIONKI”

24 listopada 2018 r.
II runda XII Pucharu Stargardu w MnO.


ORGANIZATORZY

• Urząd Miasta w Stargardzie
• Stargardzki Klub Orientacji „15 POŁUDNIK” www.15poludnik.pl
• Oddział Kolejowy PTTK im. Eugeniusza Góreckiego w Stargardzie Szczecińskim

TERMIN I MIEJSCE:

• 24 listopada 2018 r.
• Start/Meta wszystkich tras znajdować się będzie w okolicy mola (plaża główna) w Zieleniewie

WPISOWE : IMPREZA BEZPŁATNA

FORMA I KATEGORIE STARTOWE:

Impreza organizowana jest w formie dziennej. Uczestnicy niniejszego rajdu startują na jednym etapie
z podziałem na kategorie:
TP do lat 15 (zespoły 2-3 osobowe)
TS od 16 lat (zespoły 1-2 osobowe)

ŚWIADCZENIA:

• dyplomy dla najlepszych zespołów w każdej z kategorii (nagrody rzeczowe lub medale)
• komplet map i materiałów startowych
• potwierdzenie punktów do Odznaki InO (1 pkt.)

RAMOWY PROGRAM:

sobota 24 listopada 2018 r.

• 09:15 Zbiórka uczestników w okolicy mola (plaża główna) w Zieleniewie
• 09:30 Start
• 12:00 Zamknięcie mety Rajdu
• 12:30-13:30 Ogłoszenie wyników Rajdu

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy dokonać podając: kategorie, imiona i nazwiska uczestników, klub/szkoła, imię i nazwisko opiekuna, wysyłając na adres email: wojo1w@wp.pl w terminie do 22.11.2018 r. do godziny 15:00 (zgłoszenia po terminie nie gwarantują kompletu świadczeń startowych)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

• punktacja prowadzona będzie wg regulaminu Komisji Imprez na Orientację ZG PTTK
• rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
• organizator nie odpowiada za szkody spowodowane i poniesione przez uczestników
• wszyscy uczestnicy zobowiązani są przestrzegać Kartę Turysty, przepisy ppoż., kodeksu drogowego oraz uczciwego współzawodnictwa
• osoby nieletnie przybywają na start pod opieką opiekuna
• uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
• uczestnicy startują na własną odpowiedzialność
• wymagana będzie duża porcja dobrego humoru oraz wyrozumiałości dla wszystkich